D.I.Y Trồng Dưa Lưới

Frank1911

Nông dân thời @
Bác Trungcmc cho mình hỏi, là cách bấm lá mình chưa hiểu lắm. Bác nói chừa 2 lá kế là mầm rồi bấm bỏ đến 9 lá mà thấy cây của bác vẫn còn mấy lá ở sát sát phía dưới là sao.
Tks bác
 

trungcmc

Nông dân thích trồng rau
Bác Trungcmc cho mình hỏi, là cách bấm lá mình chưa hiểu lắm. Bác nói chừa 2 lá kế là mầm rồi bấm bỏ đến 9 lá mà thấy cây của bác vẫn còn mấy lá ở sát sát phía dưới là sao.
Tks bác
đếm lá để chọn trái , từ nách lá thứ 10-13 , chứ không phải là cắt lá nha.
 
Top