Organic Thành Phần Dinh Dưỡng Của Lá Chùm Ngây (moringa Oleifera)

tonghieu

Nông dân thời @
#1
Ở nhà mình trồng mấy chục cây chùm ngây ( Moringa Oleifera ) quanh vườn làm hàng rào chống trâu bò xâm nhập, thỉnh thoảng ăn rau, tới mùa trồng đậu cô ve, đậu đũa thì phạt ngọn, lấy thân làm trụ luôn,

Đã bạn nào ăn quả non của chùm ngây chưa? Mình đang mong cây ra quả để thưởng thức xem nó ra thế nào.

 
Top