Tìm Người: Nick Caremvn Ở Diễn Đàn Rau Sạch Ngày Xưa

supham007

Nông dân cày đường nhựa
#1
Như hình ảnh và thông tin!
Mong có được 1 số ĐT để liên lạc với!
Nội dung: Để hỏi về việc cây măng cụt trồng xen dưới tán cây cao su!.
Thanjsks nhiều nhiều!
 
Top