Guide Hướng Dẫn Chèn File Pdf Vào Diễn Đàn Bằng Google Drive

#11
Có vẻ chỉ những file nhỏ mới được hiển thị, những file lớn phải tải về hoặc mở cửa sổ khác để xem.
Có vẻ chỉ những file nhỏ mới được hiển thị, những file lớn phải tải về hoặc mở cửa sổ khác để xem.
Để mình test lại phần này xem sao, có thể google hạn chế băng thông vì mình sd băng thông của google đó papillon
 
Top