Guide Hướng Dẫn Cấu Hình Điện Thoại 3g Truy Cập Mượt Mà Hơn

#1
Duoi đây là cấu hình APN để khắc phục tình trạng mất hình khi dùng 3G trên mobile. Tương ứng với các mạng.

VinaPhone:

APN: m3-world
User name for ANP: mms
Password for ANP: mms

Mobifone:

APN: m-wap
User name for ANP: mms
Password for ANP: mms

Viettel:

APN: v-internet
User name for ANP: (blank)
Password for ANP : (blank)

Beeline & Vietnammobile :

APN: internet
User name for ANP: (blank)
Password for ANP: (blank)
 
Chỉnh sửa cuối:
Top