Cười chút chơi Hỏi Đường

trùng trục

Nông dân thích trồng rau
#1
Mới đây nhất ở chỗ tớ :
Cháu : đường Hùng Vương ở đâu hả bác
Bác : ở nhà ông ngoại bác
Cháu : ông ngoại bác ở đâu
Bác : Ở đường Hùng Vương

Cháu : ông ngoại bác là ai
Bác : đưa tờ 500.000 đây bác chỉ cho
Cháu : ???
 
Top