Rau ăn quả 2 Bi Đại - Dự Án Trồng "bi Đại "bằng Rác Thải Hữu Cơ Và Trùn

#1
Dọn dẹp mặt bằng .

Chuẩn bị nguyên vật liệu

Trùn "đại" dành cho bi Đại đây !Hạt giống bi Đại được gieo hôm nay !These enormous watermelons are oblong with light green stripes and are ready to harvest just 100 days after sowing. GARDEN HINTS: For early fruiting and to overcome a short growing season, start seeds in a warm, well-lighted indoor area 3 to 4 weeks before last spring frost. Before transfer to garden, accustom plants to outdoor conditions by moving to a sheltered area outside for a week. Grow on plastic mulch to control weeds, conserve soil moisture and protect fruit by keeping it off the ground.
 

anhchuc

Nông dân thời @
#7
Bình thường chị ko sợ trùn mà nhìn mấy con trùn này sởn gai óc luôn:Eek:!!!
 

tuan ngoc

Không thầy đố mày làm nên. Học học mãi. 0908680268
#10
Chơi chụp ngay cái phao câu a1 bi vậy.
 
Top